Suy niệm với Mẹ Maria, ngày 03.12

0

                                                     Thứ Ba ngày 03/12/2013  

Kính thánh Phanxicô Xaviê

Mc 16,15-20

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ” (Mc 16,15).

Như Mẹ: Trước khi về trời, Đức Giêsu đã truyền cho các môn đệ đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Tin Mừng đó là Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ của trần gian. Lời mời gọi này vẫn không ngừng vang lên qua muôn thế hệ và thôi thúc trái tim của biết bao nhiêu người lên đường thi hành mệnh lệnh Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa luôn dạy chúng con sống bác ái, yêu thương với tất cả mọi người, không phân biệt giai cấp, giàu nghèo. Xin giúp sức để chúng con dám can đảm làm chứng cho Chúa bằng đời sống của mình. Đó là cách loan báo Tin Mừng tốt nhất.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con luôn biết sẵn sàng trao tặng tình yêu thương, sự thông cảm với những người kém may mắn.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.