Suy niệm với Mẹ Maria, ngày 31.12

0

Thứ Ba ngày 31/12/2013

Ga 1,1-18

“Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời” (Ga 1,1)


Như Mẹ: Ngày cuối năm dương lịch, chúng ta nghe bài Tin Mừng theo thánh Gioan nói về một Đức Giêsu Kitô: Người là Ngôi Lời đã ở trong Thiên Chúa từ đời đời, Người đến trần gian sống kiếp con người như chúng ta để cứu độ chúng ta, và đưa chúng ta về cùng Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa từ Thiên Chúa mà đến. Chúa cũng là Thiên Chúa đồng bản tính với Chúa Cha. Vì yêu chúng con, Chúa đã chấp nhận kiếp người để ở với chúng con và làm cho chúng con trở thành Con Thiên Chúa. Xin dạy chúng con biết sống thế nào để chúng con cũng được về quê Cha trên trời ở với Chúa muôn đời.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết sống, dù đang ở trong thế gian, nhưng luôn hướng lòng về quê hương vĩnh cửu, biết tìm kiếm Nước Trời là nơi Chúa dành chỗ cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.