Tụng ca của Trinh nữ Maria

0

(Lc 1, 46-56)

Chúa là Đấng hồn tôi muôn ca ngợi,
Trong Chúa Cứu chuộc tôi, thần trí tôi mừng vui vời vợi,
Phận bồ liễu cuả nữ tỳ Chúa đã ghé mắt thương xem,
Và mọi đời sẽ gọi tôi có hồng phúc vô biên,

Vì trong tôi Đấng vạn năng đã tác thành kỳ diệu,
Tên Người là Thánh, lòng từ bi không thiếu,
Chảy tràn lan qua thế hệ dòng đời,
Trên những ai biết kính sợ Người,

Toàn lực cánh tay Người tung ra uy dũng,
Đập tan lòng kiêu căng đầy lòng và tư tưởng,
Ngai tòa cường phiệt Chúa phá tan hoang,
Và Người nâng cao những kẻ ở khiêm nhường, 

Ai bần cùng, Người ban đầy của cải,
Bọn giàu sang, tay không Người xua đuổi,
Người săn sóc đến tôi tá là Ích-diên,
Và nhớ lại lòng từ ái vô biên,

Theo Người đã hứa với tổ tiên xa ngái,
Với Ap-ra-ham, với giống dòng vạn đại,
Sáng danh Cha, hiển danh Con, Vinh danh Thánh Thần,
Như xưa muôn thuở, bây giờ và mãi mãi muôn năm.

Xuân Ly Băng

Comments are closed.