Suy niệm với Mẹ Maria, ngày 02.01

0

 Thứ Năm ngày 02/01/2014

Người sẽ đến sau tôi
và tôi không đáng cởi quai dép cho Người”
 (Ga 1,27).

Như Mẹ: Gioan đã trả lời cho những người hỏi mình là ai trước Đấng Cứu Thế. Ông đã khiêm tốn đi trong sự thật chứ không ảo tưởng về mình. Biết Chúa, biết mình, biết tha nhân là một ơn chúng ta cần phải cầu xin và dám sống trong sự thật.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thường không muốn nhận sự hèn kém của mình, nên thường cố sức thổi phồng mình trong kiêu căng ảo tưởng. Vì sợ thua kém người khác nên chúng con lại tìm cách hạ bệ tha nhân. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết chấp nhận sự yếu kém của mình, để chỉ cậy trông vào sức mạnh của Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết sống theo sự thật, biết nhận ra hồng ân Chúa ban nơi mình và tha nhân để tôn vinh Thiên Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.