Ý cầu nguyện – Tháng 01/2014

0

 Tháng 1

CẦU CHO SỰ HIỆP NHẤT CÁC KITÔ HỮU

Ý CẦU NGUYỆN :

+  Cầu cho các vị lãnh đạo biết đối xử công bằng, bác ái, tôn trọng quyền lợi và phẩm giá mọi người. Xin cho mỗi chị em trong Hội dòng trở nên sứ giả hòa bình trong mọi môi trường chị em hiện diện và phục vụ.

+  Xin cho các Kitô hữu, đặc biệt chị em trong Hội dòng biết can đảm loại bỏ mọi nghi ngờ và đố kỵ, hầu cho tâm hồn, môi miệng và hành động của chị em luôn chan hòa yêu thương, bình an và hiệp nhất.

CẦU NGUYỆN THEO NỘI QUY HỘI DÒNG :

a. Thi hành NQ 2011 số 75 và 77

– Lh. Chị Maria Trần Thị Chiên

b. Thi hành NQ 2011 số 81

– Lh. Anna (Thân mẫu chị Catarina Hoàng Thị Hồng Hạnh)

c. Thi hành NQ 2011 số 82

– Lh. Maria (Thân mẫu em Maria Đinh Thị Ngọc (Tập sinh))

d. Thi hành NQ 2011 số 84

– Lh. Maria (Chị dâu chị Maria Nguyễn Thị Tất (Khiết))

– Lh. Đa Minh (Anh ruột chị Maria Mad. Nguyễn Thị Mến)

– Lh. Gioan Kim (Ông nội chị M. Nguyễn Thị Hồng Tuyền)

– Lh. Maria (Chị dâu chị Maria Nguyễn Thị Hồng Hà)

– Lh. Giacôbê (Em rể chị Têrêsa Nguyễn Thị Uyên Ly)

– Lh. Gioan B. (Ông nội chị Têrêsa Bùi Thị Thùy Ngân)

Lh. Maria (Bà nội chị Têrêsa Nguyễn Thị Quỳnh Mai)

Lh. Maria (Bà ngoại chị Maria Phạm Hoàng Lan Phương)

– Lh. Maria (Bà nội chị Maria Vũ Thị Bích Phượng)

e. Thi hành NQ 2011 số 87,1

– Lh. Nữ tu Têrêsa Trịnh Thị Tuyết Trinh – HD. Đa Minh Đức Mẹ Mân Côi – Phú Cường 

– Lh. Nữ tu Agata Nguyễn Thị Yên – HD. Đa Minh Bùi Chu

– Lh. Nữ tu Maria Phạm Thị Đậu – HD. Đa Minh Bùi Chu

CÁC NGÀY GIỖ TRONG DÒNG :

Thứ Hai, ngày  06. 01

– Chị Maria Đỗ Thị Toản (1984)

Thứ Bảy, ngày 11.01

–  C.Maria Đặng Thị Cúc (Huấn.1993)

–  Mẹ Atonina Nguyễn Thị Phượng (2008)

Thứ Tư, ngày 15. 01

 – Chị Imelda Nguyễn Thị Hồng (2008).

Thứ Năm, ngày 16. 01

– Chị Verônica Nguyễn Thị Khiêm (1989)

 Thứ Sáu, ngày 17. 01

– Chị Maria Phan Thị Minh (Đạo, 1998)

Thứ Hai, ngày 20. 01

– Chị Catarina Lê Thị Mai Toàn (TH, 2006)

Thứ Ba, ngày 21. 01

– Đức Cha Tổ Phụ Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi (1988)

CÁC NGÀY MỪNG BỔN MẠNG :

Thứ Tư,  ngày 01. 01 Lễ THÁNH MARIA ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI

– Tu xá Mẹ Thiên Chúa (Tân Mai).

– Gia đình Con Đức Mẹ Thiên Chúa (Thường huấn cấp II)

– Chị Hiến, chị Khiết, chị Trọng, chị Nhung (Bảo Lộc), chị Ngọc Mai, chị Lại Thúy Vân, chị Thùy Phương, chị Hồng Vân.

Chúa Nhật, ngày 19.01

– Chị Abacha Châu Loan

Thứ Ba, ngày 21.01 lễ Thánh Anê

– Chị Hòa (Giám học), chị Hồi, chị Cảnh Tuyết, chị Chọn, chị Huyền Thy

Thứ Bảy, ngày 25. 01  Lễ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI

– Văn Hóa Hội Dòng

– Tu xá Thánh Phaolô (BMT).

–  Lớp Phaolô  

Thứ Ba, ngày 28. 01 lễ  Thánh TÔMA AQUINÔ, OP

– Học viện

Thứ Năm, ngày 30. 01

– Chị Mancini Hà, chị Aldegona Liên

 

Comments are closed.