Suy niệm với Mẹ – Ngày 24.03

0

p style=”text-align: center;”>Thứ Hai 24/03/2014

Lc 4,24-30

“Không một ngôn sứ nào được chấp nhận
tại quê hương mình” (Lc 4,24)

Như Mẹ: Chúa Giêsu mang trong lòng niềm hân hoan vui sướng khi trở lại quê nhà Nadarét. Thế nhưng, những người đồng hương của Người lại có thái độ nghi ngờ, cứng lòng và khinh chê lời rao giảng của Người. Người đã cảnh báo họ: “Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình”.

Với Mẹ: Lạy Chúa, “thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”: Lời trách của Chúa Giêsu đã không cảm hóa được những người đồng hương, trái lại họ còn muốn giết Chúa nữa. Lạy Chúa, vì lòng ganh ghét, vì thành kiến mà nhiều lúc chúng con cũng đã loại trừ anh em mình và không đón nhận lời giáo huấn của Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết đáp lại tiếng gọi sống yêu thương và phục vụ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh)

Comments are closed.