Suy niệm với Mẹ – Ngày 30.03

0

Chúa Nhật 30/03/2014

Tuần IV MC – Năm A

Ga 9,1-41

“Anh ta đến hồ rửa và nhìn thấy được” (Ga 9,7b).

Như Mẹ: Ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã dủ thương chữa lành anh mù sau bao năm sống trong bóng tối và sự khinh thị của người khác. Tình yêu của Chúa đã mang lại cho anh ánh sáng của đức tin. Tình yêu của Chúa đã xoá bỏ quá khứ đen tối của anh, làm cho anh có một cuộc sống mới.

Với Mẹ: Lạy Chúa, có nhiều lúc chúng con lầm tưởng rằng đôi mắt của mình đủ sáng để nhìn thấu cuộc đời và hiểu rõ được thánh ý Chúa, nhưng kì thực đôi mắt tâm hồn chúng con lại trở nên mù lòa trước mọi sự và nhất là không nhận ra hình ảnh của Chúa nơi vạn vật và nơi anh chị em của mình. Xin làm cho chúng con biết tin nhận Chúa cách vững vàng.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết bồi dưỡng đức tin bằng Lời Chúa và Thánh Thể.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.