Suy niệm với Mẹ – Ngày 31.03

0

Thứ Hai 31/03/2014

Ga 4,43-54

“Ông cứ về đi, con ông sống” (Ga 4,50)

Như Mẹ: Với niềm tin mạnh mẽ và thái độ thành khẩn trước Chúa Giêsu, viên quan đã cứu sống được người con của mình mà không cần phải nhìn thấy Chúa làm phép lạ. Đây cũng là một bài học để chúng ta nhìn lại niềm tin của mình vào Chúa, có phải chúng ta tin Chúa vì mong được nhìn thấy phép lạ hơn là vì tình yêu? Đức tin cần phải vượt trên những cảm giác và dấu lạ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, đôi lúc chúng con đòi hỏi thật nhiều, muốn Chúa phải làm theo ý của chúng con, nhưng chúng con lại tin Chúa rất hời hợt. Xin làm cho chúng con vững tin vào Chúa vì Chúa là Đấng Tối Cao.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ thêm sức cho chúng con để trong mọi hoàn cảnh và biến cố của cuộc đời, chúng con luôn vững tin vào Chúa là Đấng quyền năng và giàu tình thương.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.