Suy niệm với Mẹ, ngày 01.4

0

Thứ Ba, ngày 01/04/2014  

Ga 5,1-16

Này anh, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa” (Ga 5,14).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu cứu chữa một người đau ốm đã 38 năm. Qua đó, ta thấy Thiên Chúa đã trao cho Đức Giêsu quyền phán xét tất cả mọi thụ tạo. Chúa luôn bao dung tha thứ trước những người tội lỗi. Người không muốn chúng ta trở nên nô lệ của tội, cứ ỷ lại vào lòng thương xót của Chúa mà “nằm lì” không chịu hối cải. Chúa muốn chúng ta được chữa lành, và quan trọng hơn là “đừng phạm tội nữa”.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhận biết vai trò của Chúa trên thế giới và trong đời sống của chúng con. Xin giúp chúng con biết dứt bỏ tình trạng tội lỗi của mình để gắn kết với Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ nâng đỡ sự yếu đuối của chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Comments are closed.