Suy niệm với Mẹ, ngày 04.8

0

Thứ Hai, ngày 04.8.2014

Lễ nhớ Gioan Maria Vianê Linh mục

Mt 14,22-36

“Chính Thầy đây, đừng sợ” (Mt 14,27)

Như Mẹ: Bài Tin Mừng thuật lại việc Đức Giêsu đi trên mặt biển đến với các môn đệ, và dẹp yên sóng biển để trấn an các ông trước nỗi lo lắng, sợ hãi. Qua đó, chúng ta cũng hãy nhìn lại đời sống đức tin của mình và xác quyết rằng Chúa luôn ở bên cạnh và sẵn sàng nâng đỡ chúng ta mỗi khi chúng ta gặp sóng to gió lớn.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Xin nhìn đến lòng tin yếu kém của chúng con. Quả thật, chúng con là những người được phúc biết Chúa, được gọi Chúa là Cha. Nhưng chúng con lại sợ hãi, nghi ngờ Chúa. Xin cho chúng con dám làm chứng cho ơn cứu độ và tình yêu của Chúa trước mặt người đời, mà không ái ngại hoặc đắn đo.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cho chúng con được noi gương Mẹ, luôn vững tin vào Chúa trước mọi biến cố cuộc đời mà không hề nao núng, sợ hãi.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.