Suy niệm với Mẹ, ngày 20.9

0

Thứ Bảy, ngày 20.09.2014

Lễ nhớ Thánh Anrê Kim Têgon, Tđ

Lc 8,4-15

Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại,
rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả
(Lc 8,15).

Như Mẹ: Chúa Giêsu ví mình như người gieo giống. Lời Chúa chính là hạt giống được gieo vãi khắp nơi. Thửa đất chính là thái độ của mỗi người khi đón nhận Lời Chúa. Hạt giống Lời chỉ có thể sinh hoa kết quả nơi những mảnh đất tốt, tức là nơi những người sẵn sàng mở lòng để đón nhận Lời, trân trọng nắm giữ Lời và kiên trì thực hành để Lời sinh kết quả.

Với Mẹ: Mỗi ngày chúng con đều có dịp lắng nghe Lời Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết chuẩn bị tâm hồn thành thửa đất tốt, biết trân trọng đón nhận Lời hằng sống và can đảm thực thi để Lời chúng con nghe phát sinh hoa trái.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con lắng nghe và đáp trả Lời Chúa như xưa kia Mẹ đã làm.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

Comments are closed.