Suy niệm với Mẹ, ngày 21.9

0

Ngày 21.09.2014

Chúa Nhật 25 TN, Tv tuần 1

 Mt 20,1-16a

“Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho,
tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng
(Mt 20,4)

Như Mẹ: Thiên Chúa mời gọi con người vào làm vườn nho của Chúa. Vườn nho là Giáo Hội, Thiên Chúa là ông chủ, mỗi tín hữu là người thợ được Chúa mời gọi. Dù rằng thực tế có những người làm trước, có những người làm sau, nhưng Thiên Chúa không đối xử bất công với ai. “Hợp lẽ công bằng” là phần lương tối thiểu của mỗi người, ngoài ra, Thiên Chúa còn ban thêm cho ta tùy theo lòng nhân ái của Người.

Với Mẹ: Chúa không chỉ đối xử với con theo lẽ công bằng mà theo lòng nhân hậu. Xin cho con mau mắn đáp trả lời mời gọi của Chúa, và tin rằng Chúa không để con thiệt thòi.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con biết cộng tác tích cực với Chúa như Mẹ đã cộng tác trong công trình của Thiên Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

Comments are closed.