Suy niệm với Mẹ – ngày 09.11

0

Ngày 09.11.2014

Chúa Nhật 32 TN A

CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ – lễ kính 

Ga 2,13-22

“Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán” (Ga 2,16)

Như Mẹ: Đền thờ là nơi thánh thiêng, là nơi Thiên Chúa ngự. Nơi đây, mọi người được mời gọi, quy tụ lại để gặp gỡ, tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa. Mỗi người là một đền thờ, và mỗi gia đình cũng là một đền thờ cho Chúa ngự trị. Tâm hồn có sạch, gia đình có tha thiết thì Chúa mới có thể ngự vào được.

Với Mẹ: Chúa mời gọi chúng con hãy siêng năng đến với Chúa để tôn thờ Người. Xin cho chúng con biết dành thời giờ và siêng năng đến với Chúa với tấm lòng chân thành.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, chính bản thân mỗi người chúng con cũng là một đền thờ cho Chúa ngự. Xin giúp chúng con biết tránh xa tội lỗi để tâm hồn chúng con thực sự là ngôi nhà cho Chúa ngự.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.