Suy niệm với Mẹ – ngày 10.11

0

Thứ Hai, ngày 10.11.2014

Thánh Lêô Cả, Ghts – lễ nhớ

Lc 17,1-6

“Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận
thì hãy tha cho nó” (Lc 17,3)

Như Mẹ: Chúng ta phải biết sửa dạy lẫn nhau, góp sức xây dựng với nhau trong yêu thương quảng đại. Cuộc sống thường ngày không tránh khỏi những va chạm, lỗi lầm nên sự tha thứ rất cần thiết và Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy quảng đại tha thứ không ngừng.

Với Mẹ: Lạy Chúa, mỗi khi anh em xúc phạm đến con, xin cho con luôn nhớ đến kinh Lạy Cha mà Chúa đã dạy con: “xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, tha thứ là điều rất khó nếu như con không biết tập tha thứ trong những biến cố nhỏ mọn hằng ngày. Xin cho con luôn biết tha thứ để tâm hồn con luôn luôn được cảm thấy bình an.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.