Suy niệm với Mẹ, ngày 05.01

0

Thứ Hai, ngày 05.01.2015 

Sau lễ Chúa Hiển Linh

Mt 4,12-17.23-25

“Đức Giêsu đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời,
và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn
tật nguyền trong dân.” (Mt 4,23)

Như Mẹ: Chúa Giêsu đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Và trong khi đi giảng, tất cả những người bệnh hoạn tật nguyền, vất vả lầm than mà đến với Người thì đều được Người cứu chữa. Chúa Giêsu của ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn chỉ là một: Người vẫn đầy quyền năng, vẫn đầy lòng từ bi thương xót.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa yêu thương tất cả mọi người trong thế gian này, không phân biệt cấp bậc địa vị. Xin Chúa thương đến bản thân chúng con là những người tội lỗi lầm than.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ không được sai đi rao giảng Tin Mừng một cách trực tiếp, nhưng Mẹ lại là người sống Tin Mừng và đã cộng tác nhiệt tình trong sứ vụ này. Xin cho chúng con say mê góp phần vào sứ vụ cao quý này.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.