Suy niệm với Mẹ, ngày 19.01

0

Thứ Hai, ngày 19.01.2015

 Mc 2,18-22

“Tại sao các môn đệ của ông lại không ăn chay?” (Mc 2,18)

Như Mẹ: Cách ăn chay đúng nghĩa nhất là chia cơm sẻ áo cho người nghèo, là tháo cởi xiềng xích gông cùm của tội lỗi đang trói buộc chúng ta. Chúng ta có sống đúng tinh thần chay tịnh mà Chúa mong muốn hay chỉ ăn chay theo tinh thần thế tục, ăn chay cho có?

Với Mẹ: Lạy Chúa! Nhiều lần chúng con cũng bị rơi vào sự kiêu ngạo, hãnh diện mang tính hão huyền khi xét đoán người khác về việc giữ chay. Chúng con ăn chay theo hình thức bên ngoài nhưng lòng chúng con còn đầy những hận thù, ghen ghét và ích kỉ… Xin cho chúng con biết ăn chay theo như Chúa muốn, đó là: bớt ghen tị, bớt phô trương, bớt kiêu ngạo…!

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con ý thức hơn về việc giữ chay trong tâm hồn mình mỗi ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.