Suy niệm với Mẹ, ngày 24.6

0

Thứ Tư, ngày 24.06.2015 

SINH NHẬT GIOAN TẨY GIẢ 

Lc 1,57-60.80

“Quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em”
(Lc 1,66).

Như Mẹ: Mừng lễ sinh nhật thánh Gioan Tiền Hô, chúng ta có dịp nhắc lại hình ảnh vị ngôn sứ dọn đường cho Chúa với một đời sống nhiệm nhặt, khiêm nhường và nhiệt thành vì công lý và tình yêu của Chúa, để từ đó chúng ta cũng nhắc nhở mình ý thức hơn nữa về vai trò và sứ vụ rao truyền Tin Mừng mà chúng ta đã đón nhận được vào ngày chịu phép rửa tội.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Xin ban ơn soi sáng và dẫn dắt chúng con, để chúng con vững bước hơn trên con đường sứ vụ, để được theo gương thánh Gioan xưa, đi đến với những ai chưa được đón nhận Tin Mừng cứu độ của Chúa và nhất là những tâm hồn đau khổ, khô khan và chối bỏ đức tin của mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội, xin cùng chúng con lên đường rao truyền Tin Vui cứu độ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.