Thơ: Tâm Tình Đầu Năm

0

TÂM TÌNH ĐẦU NĂM

Tâm Tình Đầu Năm

Đầu năm kính Mẹ Chúa Trời
Hân hoan cảm tạ muôn lời chúc khen
Đời phàm nhân lắm truân chuyên
Chúng con cầu khấn Mẹ Hiền đỡ nâng
Hòa bình xin Mẹ thương ban
Khắp trên thế giới bình an tháng ngày
Nhà nhà đoàn tụ sum vầy
Người người hạnh phúc tràn đầy hồng ân
Không còn chinh chiến, ly tan
Mọi người hiệp nhất trong niềm tin yêu
Cuộc đời hóa khúc ca dao
Đại đồng huynh đệ ngọt ngào xót thương
Maria, Đức Nữ Vương
Xin thương Nước Việt còn vương khó nghèo
Giêsu, Thánh Tử dấu yêu
Xin thương cứu thoát kiếp sầu nhân gian

TRẦM THIÊN THU
Chào Tân Niên – 2017

Comments are closed.