Đức Maria là ai ? và có thể làm gì cho các tội nhân chúng ta ?

0

28

Nhân dịp kính mừng sinh nhật Đức Mẹ, ngày 8-9, chúng ta hãy nghe các thánh xác định về Đức Mẹ, hãy vững lòng tin tưởng và chân thành yêu mến Đức Mẹ, đơn giản là siêng năng cầu nguyện bằng Kinh Mai Côi hằng ngày!

1. “Tôn sùng Mẹ là dấu linh hồn có ơn thánh, hay ít nhất cũng sắp được ơn thánh” (Thánh Germanô).

2. “Mẹ hộ phù, chúng con khỏi chết; Mẹ cầu bầu, chúng con được sống” (Thánh Laurentiô Justinianô).

3. “Người nào được Mẹ cầu nguyện cho một lần thôi, cũng không thể bị chúc dữ đời đời” (Thánh Anselmô).

4. “Tội nhân ơi, chính vì bạn bất xứng nhận ơn Chúa mà Chúa đã ban mọi ơn cho Mẹ, để bạn đến nhận lấy từ tay Mẹ. Mẹ là xe tốc hành về trời” (Thánh Bênađô).

5. “Nếu Chúa ra lý đoán phạt tôi, nếu người đuổi tôi cút xéo khỏi bệ chân thánh Người, tôi sẽ đến sấp mình dưới chân Maria Mẹ Người, cứ nằm lì ở đó cho đến khi được tha thứ. Vì người Mẹ lân tuất này không thể và không bao giờ lãnh đạm trước những thống khổ của nhân loại, cũng không thể từ chối những kẻ khốn nạn đến xin Mẹ cứu giúp” (Thánh Bonaventura).

Thánh Ca: CON HÁT MẸ NGHE

Trầm Thiên Thu

Comments are closed.