Hình ảnh Trường Mẫu giáo Măng Non – khai giảng năm hoc mới 2017

0

TRƯỜNG MẪU GIÁO MĂNG NON
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017- 2018

Hoà trong niềm vui, không khí tưng bừng “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường” của cả nước. Sáng ngày 5/9 Trường Mẫu Giáo Măng Non hân hoan tổ chức Lễ Khai Giảng Năm Học mới 2017 – 2018

Sơ Hiệu phó Bán trú của Trường tuyên bố lý do ngày Khai giảng năm học 2017

Sơ Hiệu trưởng – chào mừng Quý Sơ, Quý Cô, Quý phụ huynh và các cháu.

Đến dự Lễ khai giảng năm học mới có sự hiện diện của Bề trên cộng đoàn, Quý Sơ, Quý cô, Quý phụ huynh và các cháu.

Sơ Bề trên Tu viện Truyền Tin – Phát biểu trong Lễ Hội tại Trường MG Măng Non

Trong năm học mới 2017, với nhiệt tâm tông đồ, tinh thần hiệp nhất yêu thương của tập thể sư phạm và sự phấn đấu vươn lên, vượt qua những khó khăn, Trường MG Măng Non của Hội Dòng quyết tâm phấn đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

CÔ VÀ BÉ DIỄN VĂN NGHỆ TRONG NGÀY “BÉ VUI ĐẾN TRƯỜNG”

Xin nhấn vào đây để xem file hình đầy đủ

Ban truyền thông

Comments are closed.