Phần ngươi, hỡi con người, Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Israel – Suy niệm CN XXIII, TN năm A

0

Chúa nhật Thường niên XXIII, 10.9.2017

Suy niệm: Ez 33,7-9

người lính gác

Khi Thiên Chúa chỉ định Ezekiel như một người canh gác cho “nhà Israel”, như Ngài đã chỉ định cha mẹ chăm lo cho “căn nhà” riêng, cho gia đình của họ (Ed 33,7). Như một ngôn sứ, vai trò của họ là lắng nghe Thiên Chúa, để khuyến khích con cái của mình, để cảnh cáo chúng về những tội lỗi chúng phạm, và giúp chúng sống sao cho đẹp lòng Thiên Chúa. Lời mời gọi này cũng không giới hạn vào các bậc làm cha mẹ. Thiên Chúa muốn tất cả chúng ta bảo vệ chăm sóc lẫn nhau.

Là một người canh chừng có thể cảm thấy khó nghe. Chính từ “watch” có nghĩa là canh giữ và bảo vệ. Đặc biệt trong trường hợp của các bậc làm cha mẹ, Thiên Chúa đã trao phó phúc lợi thể lý cũng như phúc lợi vĩnh cửu của con cái cho họ chăm sóc. Bất cứ ai mà chẳng sống niềm mong đợi đó biết bao?

Qua sự trung gian. Cha mẹ biết họ không thể kiểm soát mọi khía cạnh cuộc sống của con cái họ. Có những giới hạn đối với sự ảnh hưởng của cha mẹ, đặc biệt khi con cái trưởng thành và tự lập. Nhưng không có giới hạn nào đối với quyền năng của lời cầu nguyện!

Làm trung gian cho gia đình của bạn không phải là một sự lãng phí thời gian. Bạn có thể có một danh sách rất dài nếu bạn tính cả các anh chị em và các cháu của bạn. Tuy nhiên, thử làm một điểm để cầu nguyện đích danh cho mỗi người, và nêu rõ ý định mà bạn đang cầu nguyện cho. Rồi hãy dâng một lời cầu nguyện cho mọi người: “Lạy Chúa, xin hãy bảo vệ và hướng dẫn gia đình con. Xin hãy chúc lành và gìn giữ mọi người trong gia đình con khỏi mọi sự dữ. Xin đổ đầy trên chúng con bình an và tình yêu của Chúa”.

Những lời cầu nguyện của một người canh gác có sức mạnh như thế nào. Hãy xin Chúa Giêsu. Vào đêm trước khi Ngài chết, Ngài đã cầu nguyện xin sức mạnh để chịu đựng được thập giá. Ngài cầu nguyện xin sự bảo vệ cho các tông đồ của Ngài. Ngài cầu nguyện cho tất cả chúng ta (x. Ga 17,1-26). Hai ngàn năm sau, những lời cầu nguyện của Ngài vẫn đang được đáp lại.

Vì thế hãy bắt chước Chúa Giêsu, Người canh gác vĩ đại của Giáo Hội Ngài. Hãy giao phó gia đình của bạn cho Cha trên trời. Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn.

“Lạy Chúa, xin hãy giúp con chăm sóc gia đình con. Con tín thác vào sự bảo vệ của Chúa”.

Theo the Word Among us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.