Thơ: Mừng Sinh Nhật Đức Mẹ

0

MỪNG SINH NHẬT ĐỨC MARIA

Hôm nay Sinh nhật Mẹ rồi,
Con dâng lên Chúa ngàn lời tri ân.
Mẹ được Thiên Chúa thương ban,
Sinh ra trong cảnh người phàm thế thôi.
Nhưng Thiên Chúa đã chọn Người,
Một cô thiếu nữ cuộc đời trinh trong.
Mẹ là kiều nữ vô song,
Nên không vương tội Tổ Tông lan truyền.
Hôm nay Sinh nhật Mẹ hiền,
Đoàn con dưới thế xin nguyền khắc ghi.
Có Mẹ không thiếu điều gì,
Mẹ còn dìu dắt hướng đi cuộc đời.
Mẹ là cung điện tuyệt vời,
Là nơi tráng lệ Chúa trời hạ sinh.
Mẹ là Đức Nữ đồng trinh,
Chở che nâng đỡ hết mình vì con.
Con dâng Mẹ cả xác hồn,
Trong tay Từ Mẫu không còn lo âu.
Dẫu cho cuộc sống bể dâu,
Đời con có Mẹ trước sau vuông tròn.

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.