Thơ: Niệm Vu Lan

0

26

Trăng Rằm soi bóng Vu Lan
Tình Cha Mẹ vẫn mãi luôn sáng ngời
Nhắc người sống ở trên đời
Chu toàn chữ Hiếu là lời ghi tâm
Mẹ Cha còn sống mới cần
Sớm thăm, tối viếng, chu toàn đạo con
Sống thì chẳng chịu thăm nom
Chết rồi, giỗ lớn còn làm nữa chi?
Nhang nhiều, lạy lắm làm gì
Chỉ là giả dối và khoe mẽ mình
Đó là lối sống đáng khinh
Chúa Trời không thể chúc lành, ban ơn!

TRẦM THIÊN THU
Chiều mưa lớn, 5-9-2017

Comments are closed.