Thơ: Vòng Truyền Giáo

0

Năm phần nối kết Mân Côi
Năm màu châu lục không rời yêu thương
Cùng nhau thắt chặt một vòng
Râm ran khuya sớm Kinh Hồng Mân Côi
Kính mừng Đức Mẹ Chúa Trời
Chung vòng truyền giáo theo Lời Thánh Kinh

TRẦM THIÊN THU
Chiều 1-10-2019

Comments are closed.