“Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa,….” – SN theo “The Word Among Us” ngày 28.01.2020

0

Suy niệm: Mc 3,31-35

Thánh Tôma Aquinô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh (Lễ nhớ)

Có phải Chúa Giêsu thực sự đang coi thường các thành viên trong gia đình của Người, kể cả Đức Maria, mẹ của Chúa? Bề ngoài, có vẻ như thế. Nhưng nếu chúng ta hiểu đoạn văn này với nghĩa là Chúa Giêsu đã đối xử cách cay nghiệt với các thành viên thân thiết của Người, thì chúng ta đang bỏ lỡ một điểm quan trọng về vương quốc mà Người đến để khai mở.

Chúa Giêsu đã tận dụng ngay cơ hội khi gia đình của Người làm gián đoạn (khi Người đang giảng) để một lần nữa cho thấy vương quốc của Thiên Chúa biến đổi mọi sự như thế nào. Điều đó còn còn mời chúng ta xem xét lại ý nghĩa của gia đình! Bằng lời  của mình, Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy rằng “gia đình” không còn bị thu hẹp trong các mối quan hệ bằng máu mủ hoặc do nhận con nuôi hoặc do kết hôn. “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi” (Mc 3,35, nhấn mạnh thêm).

Dĩ nhiên, tất cả chúng ta đều có gia đình riêng của chúng ta và các gia đình mở rộng. Nhưng Chúa Giêsu đang nói với chúng ta rằng chúng ta cũng là những thành viên của gia đình lớn nhất, mở rộng nhất trong lịch sử: gia đình của Thiên Chúa. Trong gia đình này, chúng ta hiệp nhất không phải bằng máu huyết của con người nhưng bằng chính máu của Chúa Giêsu đổ trên thập giá và bởi dòng nước cứu độ của Phép Rửa Tội.

Và thật là một gia đình kỳ diệu! Chúng ta có Thiên Chúa là cha của chúng ta, Chúa Giêsu là anh em của chúng ta và Đức Maria là mẹ của chúng ta. Chúng ta có các vị thánh trên trời hằng cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Và ở đây trên trần gian này, chúng ta có các anh chị em – trong giáo xứ của chúng ta, nơi làm việc, trong các khu xóm của chúng ta và trong gia đình của chúng ta – những người sẵn sàng đồng hành đi bên cạnh chúng ta, cầu nguyện cho chúng ta và nâng đỡ chúng ta trong đức tin. Nhờ ơn Thiên Chúa, chúng ta có thể làm điều tương tự cho họ, yêu thương và chăm sóc họ như chính những người thân ruột thịt của chúng ta.

Chúng ta vẫn có thể tự hỏi không biết những lời của Chúa Giêsu có làm cho Mẹ Maria hơi tổn thương một chút hay không. Nhưng hãy nhớ rằng, Mẹ Maria không chỉ là mẹ của Chúa Giêsu; mà Mẹ cũng là người môn đệ của Chúa. Khi cô suy gẫm về ý nghĩa của việc theo đi Chúa Giêsu, hẳn Mẹ đã nhận ra rằng sứ mạng của Chúa Giêsu cũng là sứ mạng của Mẹ, gia đình của Chúa Giêsu cũng là gia đình của Mẹ. Mẹ đã sẵn sàng chấp nhận định nghĩa mới của Chúa Giêsu về ý nghĩa của gia đình chưa? Dĩ nhiên là Mẹ đã chấp nhận rồi! Ước mong chúng ta cũng tin nhận điều tương tự.

Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì đã kêu gọi con thuộc về gia đình của Chúa. Xin giúp con sống yêu thương và phục vụ cách vui vẻ các anh chị em của con trong Chúa Kitô”.

Theo The Word Among Us [wau.org]
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.