Thơ: 25 Năm – Cảm tạ Chúa

0

Con cảm tạ Chúa! Chúa ơi con cảm tạ,
Với muôn hồng ân nhiệm lạ Chúa thương ban,
Cho con bước đi trong ánh sáng huy hoàng,
Phụng sự Chúa trong tin yêu và phó thác.

Hai mươi lăm năm con hiến dâng hồn xác,
Nguyện một điều sống trong nhà Chúa mãi thôi,
Con hăng say đi gieo tình Chúa tình người,
Cho trần thế ca vang Ngôi Lời Cứu Độ.

Hai mươi lăm năm Trung Trinh và Nghèo Khó,
Theo Giêsu vạn thách đố cũng vượt qua,
Mối duyên tình danh lợi thú bỏ quê nhà,
Con vui hưởng nếm nguồn bình an của Chúa.

Hai mươi lăm năm Vâng Phục trong lời hứa,
Đầy tớ chuyên cần luôn tỉnh thức lắng nghe,
Tiếng nói yêu đương dịu ngọt Chúa vỗ về,
Đưa con tiến tới trên con đường thánh thiện.

Lạy Chúa! Hai mươi lăm năm con hiện diện,
Làm muối ướp đời và ánh sáng trần gian,
Dầu đèn trong tay con đợi Chủ sẵn sàng,
Là chính lúc con cất cao lời cảm tạ!

Nt. M. Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.