Thơ: Con Lừa Của Chúa

0

(St. Jean-Baptiste Marie Vianney)

Con lừa thì ưa nặng
Thiên định rất rõ ràng
Cho người khác ích lợi
Tiếng xấu lừa đành mang

Con lừa của Thiên Chúa
Bị chê trách đủ điều
Vẫn khiêm nhường, lặng lẽ
Tha thứ và thương yêu

Con lừa của Thiên Chúa
Chở nặng các linh hồn
Đó là con lừa lạ
Luôn chở nặng hồng ân

Tuyệt vời lừa của Chúa
Thánh Ý thật nhiệm mầu
Xin tạ ơn Thiên Chúa
Xin thánh nhân cầu bầu

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.