Thơ: Tín Vọng

0

Mẹ về hưởng phúc trời cao
Xin thương nhân thế lao đao cõi trần
Giúp cho vững chí kiên tâm
Vượt qua biển khổ tới miền trường sinh
Xin nâng đỡ bước lữ hành
Vượt qua đại dịch vẫn hoành hành luôn
Xin che chở mọi thế nhân
Hy sinh, hoán cải, ăn năn thật lòng
Sống trong hy vọng không ngừng
Được cùng Mẹ hưởng vinh quang Nước Trời

TRẦM THIÊN THU
Thánh Mẫu Mông Triệu – 2020

Comments are closed.