Thơ: Não nề Miền Trung

0

Bất thường với những cơn mưa
Nước như thác đổ, ngập nhà miền Trung
Vì người ta phá môi trường
Thiên nhiên đã hóa bất thường vậy thôi
Não nề nỗi khổ kiếp người
Phận nghèo lắm khổ cứ hoài bám theo
Tháng ngày vướng mắc cái eo
Nỗi buồn như đá nặng đeo suốt đời
Lạy Thiên Chúa của muôn loài
Xin thương xót nhưng con người miền Trung
Cầu xin Đức Mẹ La Vang
Chở che như đã đỡ nâng ngày nào
Ngày xưa bách hại sớm chiều
Ngày nay bách hại vẫn nhiều, Mẹ ơi!

TRẦM THIÊN THU
Chiều mưa, 09-10-2020

Comments are closed.