Thơ: Mùa Chay Thánh

0

Mùa Chay thánh, đất trời như thinh lặng
Gọi mời ai lắng đọng chút hồn thơ
Lòng nghiệm suy tình yêu Chúa vô bờ
Tâm an tịnh tìm về bên thập giá.

Ôi Giê-su, Đấng muôn trùng cao cả!
Vì yêu thương, Ngài gánh tội trần gian
Cứu loài người thoát tội lỗi lầm than
Đem ánh sáng, tình yêu và hy vọng.

Hướng về Ngài, con xin dâng cuộc sống
Đây quá khứ, hiện tại, cả tương lai
Bao lắng lo xen lẫn những u hoài
Xin đoái nhận và xót thương dìu dắt.

Mùa Chay thánh, khúc nhạc lòng trầm mặc
Tấu vang cung nguyện thống hối ăn năn
Xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm
Con trót dại bao lần quên tình Chúa.

Mùa Chay thánh, nguyện phúc ân tuôn đổ
Ban an bình, người thánh thiện, yên vui
Ghé mắt thương dịch bệnh xin đẩy lùi
Cứu trần thế khỏi lầm đường lạc lối.

Nt. Maria Đoàn Thị Thu Huyền
Học viện Tiền Vĩnh khấn

Comments are closed.