“Tất cả chúng ta đều phải ra trước ngai tòa của Đức Kitô” – SN Chúa Nhật XI Thường Niên

0

Suy niệm: 2 Cr 5,6-10

Ý nghĩ phải ra trước tòa phán xét của Chúa Kitô vào cuối cuộc đời chúng ta làm cho chúng ta lo lắng, bối rối. Đó là vì chúng ta sẽ nhận được sự thưởng phạt về những gì chúng ta đã làm “dù tốt hay xấu” (2 Cr 5,10). Chúng ta biết nhiều lần chúng ta đã thiếu sót. Vì thế, làm sao chúng ta có bất cứ niềm hy vọng nào để Chúa Giêsu sẽ đón chúng ta vào trong nước thiên đàng của Người?

Trước hết, chúng ta có thể nhớ rằng chính Chúa Giêsu sẽ là thẩm phán của chúng ta. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã hứa với người tên gian phi bên cạnh Người rằng: “Ngay hôm nay, anh sẽ được ở trên Thiên Đàng với tôi” (Lc 23,43). Ngài đã từ chối kết tội người phụ nữ ngoại tình (x. Ga 8, 10-11). Chúa Giêsu đã đón tiếp những người thu thuế vào trong vương quốc của Người, kể cả Mátthêu, người đã trở nên thành viên của Nhóm Mười Hai và là một vị Thánh (x. Mt 9,9-13). Các trình thuật Tin Mừng này cho chúng ta lý do để tin rằng Chúa Giêsu cũng sẽ đối xử với chúng ta bằng lòng thương xót.

Thứ hai, trong khi chúng ta có thể cảm thấy đau đớn khi nhớ lại một số tội lỗi và những hành vi sai trái trong quá khứ của mình, Chúa Giêsu lại nhìn cuộc sống của chúng ta một cách khác. Người sẽ không chỉ nhìn thấy tội lỗi của chúng ta; Người cũng nhìn thấy những việc tốt chúng ta làm, thậm chí cả những việc mà chúng ta không có ý thức. Bạn có thể kinh ngạc bởi những hiệu quả mà tình yêu thương của bạn đã dành cho những người xung quanh bạn!

Cuối cùng, trong khi chúng ta vẫn đang ở đây trên trần gian này, chúng ta không nên tự tạo gánh nặng cho mình khi quá lo lắng về việc liệu chúng ta đã làm đủ những việc tốt để kiếm được một chỗ trên thiên đàng hay không. Chúa Giêsu “một người duy nhất thực hiện lẽ công chính” đã cứu độ chúng ta bằng hành động đổ máu của Người trên thập giá (Rm 5,18). Những việc tốt đẹp chúng ta làm là cách chúng ta đáp lại tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta.

Trong Thánh Lễ hôm nay, bạn hãy đặt bất cứ nỗi sợ hãi nào bạn có thể có về sự phán xét của Chúa Giêsu vào trong bàn tay yêu thương và nhân từ của Người. Hãy nhớ rằng mỗi ngày là một sự khởi đầu mới để “chỉ khao khát làm đẹp lòng” Chúa trong tất cả mọi sự (2 Cr 5,9). Chúa Giêsu là một thẩm phán, đúng vậy, nhưng Người là một vị thẩm phán tốt bụng và nhân từ nhất bạn chưa từng gặp!

“Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa về lòng thương xót mà Chúa tỏ cho con mỗi ngày”.

Theo the Word Among us
Nguồn: https://wau.org/meditations/2021/6/13/189231/

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương 

Comments are closed.