“Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm” – SN Chúa Nhật XXII TN, năm B

0

Suy niệm: Mc 7,1-8.14-15.21-23

Trong mối quan tâm một cách quá chi li đối với việc rửa tay, có lẽ những người Pharisêu và các kinh sư cảm thấy thoả chí khi thế giới đang cảnh giác cao về vệ sinh vì đại dịch! Dĩ nhiên, họ quan tâm đến sự trong sạch về tôn giáo, chứ không phải vấn đề vệ sinh cá nhân, nhưng tất cả chúng ta có thể liên tưởng đến cách họ quá tỉ mỉ như thế nào.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã gọi một cách đúng đắn những thực hành thanh tẩy của họ là “truyền thống phàm nhân” (Mc 7,8). Không nơi nào trong Kinh Thánh mà Thiên Chúa truyền cho dân Người phải quá nghiêm nhặt trong việc thanh tẩy chính mình hoặc những đồ vật trong nhà của họ. Thay vào đó, những gì đã bắt đầu như một sự đề phòng giữa các tư tế dần dần biến thành một sự kiểm tra về phẩm chất đối với mọi người Ítraen. Nếu bạn không rửa tay như thế, bạn không thanh sạch. Điều đó có nghĩa là đức tin của bạn bị khiếm khuyết hoặc tệ hơn, bạn bị khiếm khuyết.

Việc kiểm tra này làm cho mọi thứ được sạch sẽ, nhưng những người Pharisêu đang sử dụng chúng sai cách. Để xác định xem những gì là sạch và những gì không sạch hay ô uế, họ cần phải tập trung vào những điểm khuất trong chính tâm hồn họ, chứ không phải những gì đang làm ô uế họ từ bên ngoài. Khi Chúa Giêsu cảnh cáo họ, đó là “những gì đến từ bên trong” – những khuynh hướng tội lỗi của chính chúng ta làm chúng ta ra ô uế (x. Mc 7,15).

Các quy tắc về việc rửa tay ngày nay nhằm mục đích ngăn chặn bệnh tật, nhưng chúng ta có thể dễ dàng rơi vào lề lối mà những người Pharisêu này đã làm. Chúng ta có thể tập trung nhiều hơn vào những cái “bên ngoài” – văn hóa hoặc những hành vi của những người khác – hơn là đối diện với những ham muốn tội lỗi trong tâm hồn của chúng ta. Rốt cục, thật đau đớn để chỉ thấy chúng ta có thể đang sa ngã vào tội lỗi như thế nào. Thật dễ dàng hơn để chỉ áp dụng việc kiểm tra phẩm chất cho những tội lỗi của những người xung quanh chúng ta.

Chúa Giêsu đã đến để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, và chúng ta có thể trông cậy vào ân  sủng của Người để giải quyết với mọi vấn đề “bên trong” chúng ta. Hôm nay, bạn hãy xin Chúa lau dọn tâm hồn bạn. Hãy xin Người giúp bạn nhìn thấy những cách mà bạn dễ bị sa vào tội lỗi và hãy xin Người tiếp tục thanh tẩy bạn.

“Lạy Chúa Giêsu, xin hãy thanh tẩy tâm hồn con hôm nay!” 

Theo the Word Among us
Nguồn: https://wau.org/meditations/2021/8/29/189231/
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

————–

[1] be sensitive to -, be affected by -, be influenced by –

Comments are closed.

phone-icon