Thơ: Chuẩn Bị – Niệm ý Mt 25:1-13

0

CHUẨN BỊ

[Niệm ý Mt 25:1-13]

Mười cô trinh nữ đẹp xinh
Chờ chàng rể đến, chân thành đợi mong
Người khôn, kẻ dại ngóng trông
Chẳng biết được chàng sẽ đến khi nao

Mười cô đều có đèn dầu
Thắp đèn ngồi đợi từ chiều tới khuya
Dần dần dầu hết, đèn mờ
Còn dầu thì phải châm vô kịp thời

Năm cô khôn thản nhiên cười
Năm cô dại ngẩn ngơ người vì lo
Không còn dầu để châm vô
Xin không ai dám sẻ chia chút nào

Đời người chẳng khác vậy đâu
Phải cần chuẩn bị mọi điều luôn luôn
Bao điều bất trắc đến liền
Trở tay không kịp sẽ phiền biết bao

Bởi vì chết chẳng biết đâu
Dù sáng hay chiều, dù sớm hay khuya
Nhất là dịch bệnh bây giờ
Lây nhanh nhiễm mạnh, chẳng chừa một ai

Dù già – trẻ, dẫu gái – trai
Hơi thở ngắn – dài, chẳng biết ra sao
Không ai biết được lúc nào
Bất ngờ Chúa gọi, phải mau đi liền

Cầu xin Thiên Chúa gia ân
Giúp luôn tỉnh thức dẫu đêm hay ngày

Trầm Thiên Thu

————————-

Tỉnh Thức Chờ Chúa [film]– https://youtu.be/Wcz0zzAyCcc

Comments are closed.

phone-icon