“Chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa” – SN Chúa Nhật XXI TN, năm B

0

Suy niệm: Gs 24,1-2.15-18

Khi gần đến cuối cuộc đời của mình, ông Giôsua muốn bảo đảm dân của mình sẽ vẫn trung thành với Thiên Chúa. Vì thế, ông hỏi họ: Anh em sẽ phụng thờ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em hay anh em muốn phụng thờ các vị thần ngoại của láng giềng xunh quanh anh em?

Chúng ta đã biết kết quả; chúng ta biết dân Ítraen thường xuyên thất bại trong việc giữ giao ước của họ với Thiên Chúa. Tuy nhiên, không phải là chỉ những người này quay lưng lại với Thiên Chúa, nhưng còn là “thế hệ sau đó” là những kẻ “không biết Thiên Chúa hoặc những công trình Người đã thực hiện cho Itraen” (Gs 2,10) nhưng “thế hệ sau đó” những người “không biết Đức Chúa hoặc những công trình Người đã làm cho Ítraen” (Gs 2,10).

Vậy dân chúng đã tập họp trước mặt ông Giôsua vào ngày đó để giữ giao ước của họ thế nào? Hãy lưu ý rằng khi họ thề hứa, họ nhớ lại những gì Thiên Chúa đã làm cho họ. Người đã dẫn họ ra khỏi ách nô lệ, đã bảo vệ họ trên hành trình đến Đất Hứa, và đã đuổi dân đang cư ngụ ra khỏi đó (x. Gs 24,16-18). Có lẽ, đó là vì họ nhận biết rất rõ sự tốt lành, sự trung tín và công việc uy quyền của Thiên Chúa đến nỗi họ có thể thực hiện và tuân giữ những lời hứa của mình với Người.

Tất cả chúng ta đều phải chiến đấu để giữ các cam kết của mình với Chúa. Một cách thường xuyên xảy ra là chúng ta thường đưa ra một quyết tâm trong giờ kinh sáng để rồi không còn thực hiện nó trước buổi trưa! Nhưng khi chúng ta đối diện với cám dỗ không thể tránh khỏi để phục vụ cho “các vị thần” khác, có lẽ chúng ta có thể đi theo sự hướng dẫn của những người Ítraen này bằng cách nhớ lại những gì mà Thiên Chúa đã làm cho chúng ta.

Lần tới khi bạn phải chiến đấu với cơn cám dỗ, bạn có thể nhớ lại sự tốt lành của Thiên Chúa Cha khi Người sai Con của Người đến làm người giữa chúng ta; hay lòng thương xót của Người trong việc tha thứ tội lỗi của bạn; hoặc quà tặng về Mình và Máu của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể; hoặc “những công việc đầy uy quyền” mà Người đã thực hiện trong chính cuộc sống của bạn.

Suy niệm về những sự thật như thế sẽ giúp bạn xác tín rằng ân sủng dồi dào của Thiên Chúa có thể giúp bạn vượt qua mọi tội lỗi. Sau đó, khi đã được tràn đầy tình yêu và lòng biết ơn, bạn có thể nói một cách chân thành cùng với ông Giôsua: “Còn tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa” (Gs 24,15).

“Lạy Cha, xin đừng bao giờ để con quên những gì Cha đã làm cho con”. 

Theo the Word Among us
Nguồn: https://wau.org/meditations/2021/8/22/189231/
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon