Thơ: Công Sức Phụ Nữ – [Niệm ý Lc 8:1-3] (17.9.2021)

0

 

Công Sức Phụ Nữ
[Niệm ý Lc 8:1-3]

Đức Giê-su rảo qua các thành phố
Các làng mạc, các ngõ ngách khắp vùng
Ngài rao giảng và loan báo Tin Mừng
Cho thiên hạ biết về Nước Thiên Chúa

Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ
Những bà được Ngài trừ quỷ, chữa lành
Có bà được thoát khỏi bảy yêu tinh
Ma-ri-a Mác-đa-la đặc biệt

Các bà này lấy của cải, vật chất
Để giúp đỡ Chúa và các môn đồ
Cuộc truyền giáo có lúc gần, lúc xa
Nên công việc luôn bận rộn, vất vả

Các phụ nữ là những người tận tụy
Luôn chăm chỉ làm việc chẳng ngại chi
Chúa đi đâu các bà cũng theo đi
Làm việc phụ mà thực sự cần thiết

Người đứng sau làm giúp người đứng trước
Tuy chỗ thấp mà lại là chỗ cao
Chuyện quan trọng là phục vụ, thương yêu
Chứ không phải là chức to, quyền lớn

Không hậu phương thì mới có tiền tuyến
Như cá, nước – không thể tách rời nhau
Ai cũng phải đi từ thấp lên cao
Chỉ có Chúa mới từ trời xuống thế

– Trầm Thiên Thu –

 

Comments are closed.

phone-icon