Thơ: TÌNH THOẠI [Niệm ý Lc 7:36-50] (16.9.2021)

0

TÌNH THOẠI
[Niệm ý Lc 7:36-50]

 Con xin quỳ dưới chân Ngài
Thành tâm sám hối tội đời nhuốc nhơ
Bao năm theo thói quỷ ma
Hoang đàng chi địa, sống như vô hồn
Nay con gối mỏi, chân chồn
Xin Ngài tha thứ lỗi lầm xấu xa
Hoang đàng ngày tháng ngã sa
Con đã trở về, lạy Chúa tối cao!

 

 Dù con phạm tội rất nhiều
Nhưng con được sạch vì yêu chân thành
Con tin nên đã cứu mình
An tâm, con cứ an bình về đi
Yêu nhiều thì chẳng lo chi
Tình yêu có thể đền bù tội con
Vấn đề quan trọng là tin
Nhờ tin mà mến, rồi ăn năn liền

– Trầm Thiên Thu –

Comments are closed.

phone-icon