Máu Việt

0

Máu đào nuôi sống xác thân
Vô cùng quý giá, như phần thiêng liêng
Chỉ là một giọt tách riêng
Hơn ao nước lã bình thường đấy thôi [*]
Nhưng vì yêu mến Chúa Trời
Sẵn sàng dám chết vì Ngài, chẳng nao
Bao năm chịu bách hại nhiều
Việt nhân vẫn vững tin yêu trọn niềm
Tạ ơn Thiên Chúa nhân hiền
Vẫn thương nước Việt, dẫu còn lầm than
Xin cho dân Việt bình an
Tín trung son sắt, trọn niềm thành tâm
Cầu xin chư vị tiền nhân
Cầu thay nguyện giúp nước non, giống nòi

                                        TRẦM THIÊN THU
Kính mừng chư Thánh Tử Đạo Việt Nam – 2021
****
[*] “Một giọt máu đào hơn ao nước lã.” (Tục ngữ VN)

Comments are closed.