Giải đáp thắc mắc về Thánh lễ (3 ngôn ngữ): 09 – Tại sao Thánh lễ thường bắt đầu bằng một bài hát?

0

Được sự cho phép của Linh mục Giuse Vũ Thái Hòa, giáo sư Phụng vụ và là tác giả cuốn “40 câu hỏi về Thánh lễ”, Ban Truyền thông sẽ lần lượt đăng các câu hỏi và lời giải đáp cho những vấn đề mà nhiều người vẫn thường thắc mắc về Thánh lễ, nhằm giúp chúng ta hiểu hơn về những cử hành Phụng vụ mà chúng ta đã từng tham dự. Các câu hỏi và giải đáp này sẽ được đăng bằng ba ngôn ngữ: Tiếng Việt, English và Français để các bạn trẻ ở nước ngoài cũng có thể đọc được.

Người ta nói “vô tri bất mộ”. Am hiểu về Thánh lễ sẽ giúp chúng ta không chỉ “đi lễ” hoặc “xem lễ” mà còn tham gia vào các cử hành Phụng vụ cách tích cực, chủ động và linh hoạt hơn. Mong quý độc giả đón đọc và phổ biến rộng rãi cho nhiều người được biết, để kiến thức và niềm tin Công giáo được lan tỏa rộng rãi.

Xin cám ơn và xin Chúa chúc phúc lành cho quý vị!

TIẾNG VIỆT

9. Tại sao Thánh l thường bt đầu bng mt bài hát?

Ca hát là cách diễn tả thông thường của bất cứ lễ hội nào. Và việc gặp gỡ Thiên Chúa luôn luôn là một lễ hội.

Bài hát nhập lễ nhằm xóa tan sự lạnh lùng của mỗi người chúng ta và kết hợp chúng ta thành một cộng đoàn tình thương và sống động.

Hát là dấu chỉ niềm hân hoan trong tâm hồn. Chúng ta hát để diễn tả sự hiệp nhất của cộng đoàn tham dự và để nói lên rằng chúng ta vui sướng được gặp lại nhau, như thánh vịnh 132 đã biểu lộ:
“Ngọt ngào tt đẹp lm thay
Anh em được sng sum vy bên nhau!”

Niềm vui này phải được diễn tả cụ thể trong nghi thức đầu tiên của Thánh lễ là sự tập họp của đoàn dân Chúa.

ENGLISH

9. Why does the Mass often begin with a song?

Singing is a common manner of expression in any festival. And the meeting with God is always a festival.

The entrance song aims to do away with the coldness of each of us and unite us into a loving and vivid congregation.

Singing is a sign of joy in the heart. We sing to express the communion of the participating congregation and to show that we are happy to meet each other, as expressed by Psalm 132: “How good it is, how pleasant, where the people dwell as one!” This joy must be concretely expressed in the first rite of the Mass as a gathering of the people of God.

FRANÇAIS

9. Pourquoi la Messe commence-t-elle toujours par un chant?

Le chant est l’expression normale de toute fête. Et c’est toujours une fête de rencontrer le Seigneur.

Le chant d’entrée est comme un chant «brise-glace»: il brise la froideur de nos individualités, il nous rassemble en une vivante communauté d’amour.

Chanter est un signe de l’allégresse du cœur. On chante donc pour exprimer l’unité de la communauté et dire qu’on est heureux de se retrouver. «Oh, qu’il est bon d’être tous ensemble!», chante le psaume 132. Une joie qui doit se traduire concrètement dans ce premier temps de la liturgie qu’est le rassemblement du peuple de Dieu.

Comments are closed.

phone-icon