Do not let your hearts… – SN theo The WAU (13.5.2022)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – May 2022

Friday May 13th 2022
Meditation: John 14, 1-6

Do not let your hearts be troubled. (John 14:1)

It hangs from the daughter’s kitchen wall: a counted cross-stitch in a heart-shaped frame that proclaims Jesus’ words, “Let not your heart be troubled.” It was crafted by her mother during her battle with cancer. The daughter knew that those words stitched on the fabric had been written on her mother’s heart. Was the mother anxious? Troubled? Doubtful? Yes. But spending the days and weeks crafting that project had helped affirm her faith in Jesus. She knew that he remained unchanged no matter what was happening to her. So do not let your heart be troubled. Do not allow the concerns, the anxieties, the doubts to overwhelm you.

It now serves as a reminder for the daughter. Although her mother lost her battle with cancer decades ago, seeing the evidence of faith worked out with needle and thread gives the daughter hope. Hope to hang onto in the face of each day’s troubles. Hope and trust that Jesus really is going to prepare a place for us. So do not let your heart be troubled. Hold onto hope as an anchor for your soul.

Jesus’ words are for each one of us. He wants us to place our trust in his faithfulness, to believe in his promise of a heavenly home. We’ve seen that faithfulness in gifts of grace in times of plenty. But that trust is often hard-won through times of challenge or suffering. Each one of us has our own road to follow, and Jesus’ words can lift our hearts as we contemplate the heavenly home that awaits us. Do not let your heart be troubled. There are many dwelling places in my Father’s house.

You are making your own journey toward that place Jesus has prepared for you—every day, with every choice to love him and follow him. Each time you reaffirm your trust in the Lord, each time you turn to him in your joys or sorrows, his words can bring you hope. They can fan into flame your expectation. So do not let your heart be troubled. Jesus stands ready to lead you to the Father.

“Jesus, thank you that you have prepared a place for me. Lord, help me to renew my trust in you today!”

Thứ Sáu tuần tuần IV Phục Sinh
ngày 13.5.2022

Suy niệm: Ga 14, 1-6

Đừng xao xuyến (Ga 14,1)

Nó được treo trên tường nhà bếp của cô con gái: một bức tranh thêu hình thánh giá trong khung hình trái tim tuyên bố những lời của Chúa Giêsu, “Đừng xao xuyến”. Nó được mẹ cô thêu trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư. Cô con gái biết rằng những lời được thêu trên vải đã được viết lên tâm hồn của mẹ cô. Mẹ có lo lắng không? Có gặp rắc rối không? Có nghi ngờ không? Có. Nhưng việc dành nhiều ngày và nhiều tuần để thực hiện dự án đó đã giúp khẳng định niềm tin của bà vào Chúa Giêsu. Bà biết rằng Ngài vẫn không thay đổi, cho dù bất kể điều gì đang xảy ra với bà. Vì vậy, đừng xao xuyến. Đừng để những băn khoăn, lo lắng, nghi ngờ lấn át bạn.

Bây giờ nó như một lời nhắc nhở cho cô con gái. Mặc dù mẹ cô đã mất trong trận chiến với căn bệnh ung thư cách đây nhiều thập kỷ, nhưng việc nhìn thấy bằng chứng đức tin được làm ra từ đường kim sợi chỉ đã mang lại cho cô gái niềm hy vọng. Hy vọng sẽ vượt qua được những rắc rối hằng ngày. Hy vọng và tin tưởng rằng Chúa Giêsu thực sự sẽ chuẩn bị một nơi cho chúng ta. Vì vậy, đừng xao xuyến. Hãy giữ lấy hy vọng như một cái neo cho tâm hồn bạn.

Lời của Chúa Giêsu dành cho mỗi người chúng ta. Ngài muốn chúng ta đặt niềm tin cậy vào sự trung tín của Ngài, tin tưởng vào lời hứa về một mái ấm Thiên đàng của Ngài. Chúng ta đã thấy rằng sự trung tín đó nơi các món quà ân sủng trong nhiều thời gian. Nhưng sự tin tưởng đó thường khó giành được qua thời gian thử thách hoặc đau khổ. Mỗi người trong chúng ta đều có con đường riêng để theo đuổi, và những lời của Chúa Giêsu có thể nâng tâm hồn chúng ta lên khi chúng ta chiêm ngưỡng ngôi nhà trên trời đang chờ đợi chúng ta. Đừng xao xuyến. Trong nhà Cha tôi có nhiều chỗ ở.

Bạn đang thực hiện cuộc hành trình của riêng mình đến nơi mà Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho bạn – mỗi ngày, với mọi lựa chọn để yêu Ngài và đi theo Ngài. Mỗi lần bạn tái khẳng định sự tin cậy của mình nơi Chúa, mỗi lần bạn hướng về Ngài trong niềm vui hay nỗi buồn, những lời của Ngài có thể mang lại cho bạn hy vọng. Chúng có thể thổi bùng kỳ vọng của bạn. Vì vậy, đừng để lòng mình vương vấn. Chúa Giêsu sẵn sàng dẫn bạn đến với Cha.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì Chúa đã chuẩn bị một chỗ cho con. Lạy Chúa, xin giúp con đổi mới lòng tin cậy nơi Chúa ngày hôm nay!

Comments are closed.

phone-icon