Tuần cửu nhật kính Thánh nữ Tiến sĩ Catarina – Ngày thứ năm

0

Phụng vụ Đa Minh Tam Hiệp

Ngày thứ năm – Bửu huyết Chúa Giêsu, lòng thương xót đối với trái tim con người

Trong kinh nguyện, Chị Catarina thấy khát vọng sâu xa của con người là muốn dìm mình trong lòng thương xót. Chính lòng thương xót Chúa có sức chữa lành những vết thương thâm sâu trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta vẫn biết lòng thương xót Chúa đối với chúng ta thâm sâu và triệt để như một ân huệ nhưng không, mà ta không xứng đánh lãnh nhận.

Chính vì Chị Catarina đã tìm thấy trong Máu Chúa Giêsu có sức chữa lành và sự dịu dàng mà vì đó trái tim nhân loại được tạo thành, nên Chị muốn gửi tới mỗi người chúng ta lời mời gọi mà Chị đã gửi tới cho cha Raymond sau cái chết của Niccolo: “Con không buộc cha điều gì, ngoại trừ được thấy cha đắm chìm trong Máu Thánh và ngọn lửa tuôn trào từ cạnh sườn Con Thiên Chúa”.

Cảm nghiệm sức chữa lành từ Máu Thánh Chúa. Xin Chúa nhờ lời cầu thay nguyện giúp của Chị Thánh Catarina, cho mỗi người chúng ta biết chạy đến với Chúa mỗi khi chúng ta lầm lỗi, để Máu Thánh gột rửa mọi vết nhơ và tăng sức cho mỗi người chúng ta trong hành trình dâng hiến.

Comments are closed.

phone-icon