Browsing: Tin Giáo Hội

Tin Giáo hội

Thông tin
0

Ngày 13-10-2013, tại Tarragona (Tây Ban Nha), Giáo hội đã phong Chân phước cho 522 vị tử đạo trong chiến tranh Tây Ban Nha, đa số là giáo sĩ. Đây là sự kiện lớn nhất trong lịch sử Giáo hội tại Tây Ban Nha.

Thông tin
0

ĐGH Phanxicô đã tuyên thánh cho Chân phước Nữ tu Angela of Foligno (1248-1309), mở rộng sự tôn kính bà trong Giáo hội hoàn vũ, đồng thời ký sắc lệnh phong thánh và tuyên phong chân phước cho một số vị

1 54 55 56
phone-icon