Chủ đề sứ điệp ngày Hòa bình Thế giới năm 2015

0

Chủ Đề Ngày Hòa Bình Thế Giới Năm 2015

(Ngày 1-1-2015)

Công bố ngày 21-8-2014

Không còn phải là nô lệ, nhưng là anh chị em

Thông cáo của Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình:

Không còn phải là nô lệ, nhưng là anh chị em. Đó là tựa đề của Sứ điệp cho Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 48, lần thứ II của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Thường người ta tin rằng tình trạng làm nô lệ là một sự kiện thuộc về quá khứ, nhưng tai họa xã hội này còn thực mạnh ngay cả trong thế giới ngày nay.

Sứ điệp cho ngày 01 tháng Giêng năm 2015 đã dành cho tình huynh đệ: “Tình huynh đệ, nền tảng và con đường đưa tới hòa bình“. Tất cả là con Thiên Chúa, quả thế, các con người là anh em và chị em với cùng phẩm chức bằng nhau.

Tình trạng làm nô lệ đánh cú thật mạnh vào tình huynh đệ phổ quát, và vì thế, ảnh hưởng tới hòa bình. Quả thực, hòa bình chỉ có khi con người nhận ra người khác là anh chị em với cùng phẩm giá ngang nhau.

Trên thế giới, có thật nhiều bộ mặt đáng khinh bỉ của tình trạng làm nô lệ: như nạn buôn bán con người, cách xử với các người di dân và nạn mãi dâm, việc làm như nô lệ, việc lạm dụng trên con người, tâm thức nô lệ đối với phụ nữ và trẻ em.

Và trên việc làm nô lệ này người ta suy luận một cách đáng khinh bỉ các cá nhân và các nhóm, lợi dụng những cuộc tranh chấp đang diễn ra trên thế giới, lợi dụng hoàn cảnh khủng hoảng về kinh tế và nạn hối lộ.

Thảm họa nô lệ là một vết thương thật đáng kinh khủng mở ra nơi thân xác của xã hội đương thời, đó là một thảm họa lớn lao nhất trong thân xác của Đức Kitô!

Để chống lại cách hữu hiệu thảm họa này, trước tiên cần phải nhận biết phẩm vị không thể xâm phạm của mỗi con người, và ngoài ra giữ vững việc hướng tới tình huynh đệ, là điều đòi hỏi việc vươn lên trên tình trạng không đồng đều, dựa trên đó, con người có thể làm cho người khác thành nô lệ, và dấn thân tiếp theo là sự gần gũi và tính nhưng không để lên đường giải phóng và đem vào trong cho tất cả mọi người.

Mục tiêu là việc xây dựng một nền văn minh đặt nền tảng trền phẩm vị ngang nhau của tất cả con người, mà không có phân biệt nào. Vì thế, cũng cần có sự dấn thân cho nền thông tin, giáo dục, văn hóa giúp xã hội được canh tân và được in đậm với tự do, công lý và hòa bình.

Ngày Hòa Bình Thế Giới là do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI muốn và được cử hành hằng năm vào ngày 01 tháng Giêng. Sứ điệpcủa Đức Thánh Cha được gửi đi tới các Chính Phủ trên khắp thế giới và cũng cho thấy đường lối ngoại giao của Tòa Thánh cho năm đang mở ra.

Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí của Tòa Thánh phổ biến ngày 21-8-2014.

Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 21-8-2014.

 

 

 

 

Comments are closed.