Vị Thánh kính ngày 25.01

0

THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI

Trích từ tác phẩm “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả: Richard P. Mcbrien

Người dịch: Sr. Maria Đỗ Thị Kim Ngọc, OP

 Thánh Phao-lô là một nhà truyền giáo lỗi lạc nhất thời Kitô giáo sơ khai và được nhìn nhận là Vị Tông đồ dân ngoại. Thánh nhân được sinh ra trong một gia đình Do thái –Hy lạp ở Tác- sô miền Tiểu Á và được đặt tên là Sao-lô. Ngài đã được tiếp nhận không chỉ nền giáo dục Do thái mà còn Hy lạp nữa. Ngài cũng mang quốc tịch La mã.

Thánh nhân đã được miêu tả là người rất nhiệt thành trong việc bách hại các môn sinh đầu tiên của Đức Giêsu (xc. Phil 3,5). Tuy nhiên, Ngài cũng có một cảm nghiệm sâu sắc về cuộc hoán cải của Ngài trên đường Đa-mát năm 35 (xc. Gal. 1, 15-16). Ngài chia sẻ : chính kinh nghiệm hoán cải này đã thúc đẩy Ngài ra đi loan báo một Đức Kitô Phục sinh cho dân ngoại. Sau ba năm lưu lại tại miền Đa-mát, Ngài đã giành 10 năm cho hành trình sứ vụ cao cả của Ngài ở vùng Sy-ri-a và miền Tiểu Á (năm 38-48)

Tám năm sau, Ngài đã thiết lập các cộng đoàn Kitô giáo vòng quanh vùng Đông – Địa Trung Hải.  Trong suốt những hành trình truyền giáo này, Ngài đã viết rất nhiều các thư trong Tân ước. Năm 57, Ngài quay trở về Giê-ru-sa-lem. Nơi đây, Ngài bị bắt và tù đày trong hai năm. Do là công dân La- mã, Ngài đã đệ trình trường hợp của Ngài lên Hoàng đế Caesar và đã gửi đơn sang Rô-ma. Ngài đã bị quản thúc tại gia trong hai năm nữa (59-60). Khoảng giữa những năm 62-67, Ngài đã bị hành quyết ở Rô-ma bởi lệnh truyền của các nhà thẩm quyền địa phương.

Ngày nay, không chỉ Giáo Hội La mã, Giáo hội Anh giáo cũng như Giáo hội Tân giáo ở Mỹ cùng mừng kính Lễ kính nhớ thánh Phaolô Tông đồ, vị Truyền giáo lừng danh.

Comments are closed.