Ân huệ Thiên Chúa – Giờ chầu Thánh Thể dành cho Giáo lý viên

0

GLV LÀ NGƯỜI GẶP GỠ VÀ SỐNG THÂN TÌNH VỚI THIÊN CHÚA  

  1. Dẫn nhập:

Gặp gỡ Đức Giêsu, sống thân tình với Người đó chính là điều kiện trước hết để chúng ta trở thành người GLV. Bạn thể không thể giới thiệu về Đức Giêsu với người khác nếu bạn không đến ở với Chúa và học với Người, vì “không ai có thể cho cái mình không có”.

Trong giờ chầu Thánh Thể này, chúng ta nài xin Thánh Thần giúp chúng ta được gặp gỡ chính Đức Giêsu trong bí tích Thánh Thể và biết lưu lại trong tình yêu của Người.

  1. Hát kính Mình Thánh.
  2. Dẫn vào Tin Mừng

Tình yêu của Đức Giêsu luôn hiện diện đối với lịch sử thế giới và lịch sử cá nhân chúng ta.

Các bạn đã khám phá ra Người trong Lời của Người chưa?

Nếu bạn muốn đâm rễ sâu trong tình yêu của Người,

bạn hãy đến,  ở lại với Người và sống thân tình với Người, như ngành nho gắn liền với thân nho.

(Thinh lặng giây lát – Mời cộng đoàn đứng lắng nghe Lời Chúa)

  1. Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan (Ga 15:1-2.4-6.8-9)

“Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.

HÁT: Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con.

Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

HÁT: Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con.

Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.

HÁT: Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con.

Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.

HÁT: Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con.

(Mời cộng đoàn quỳ)

5.  Suy niệm: 

Qua đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta “Hãy ở lại trong Tình yêu của Người”, như cành nho gắn liền với thân nho, mới sinh được nhiều hoa trái.  Bạn có muốn đáp lời Chúa không? hãy thưa chuyện với Chúa.(thinh lặng giây lát)

Tin Mừng là một kinh nghiệm bản thân về Chúa Giêsu – và mỗi GLV phải là người có kinh nghiệm gặp gỡ sống thân tình với Chúa Giêsu – Bạn đã khám phá và cảm nhận được sự hiện diện yêu thương của Chúa Giêsu trong cuộc đời của bạn chưa? (Thinh lặng giây lát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúa đã đến để tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư hỏng

Xin Chúa hãy chữa bệnh tật linh hồn chúng con,

Lạy Chúa,

đời sống thiêng liêng của chúng con đã không đâm rễ sâu trong tình con thảo đối với Chúa,

Chúng con như cành nho đã lìa khỏi thân nho,

Nên thiếu nước hằng sống và Bánh trường sinh là chính Chúa

Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con thấy sự cần thiết phải có Chúa, như hơi thở cần cho sự sống.

Nhờ đó, chúng con sẽ có kinh nghiệm về Chúa,

Cảm nghiệm sự hiện yêu thương của Chúa trong cuộc sống hằng ngày, trong hiệp thông huynh đệ.

Vì Chúa là Anh sáng, là Đường đi, là Sự thật và là Sự sống của chúng con. Amen.

6. Hát: Đây nhiệm tích – Phép lành Mình Thánh

7. Hát kết – Trông cậy

 

 

 

 

 

1 2

Comments are closed.