Ân huệ Thiên Chúa – Giờ chầu Thánh Thể dành cho Giáo lý viên

0

ĐỨC GIÊSU LÀ ÂN HUỆ TUYỆT DIỆU CỦA THIÊN CHÚA

1.  HÁT: Thành tâm thờ kính – Kim Long – TTCLĐ 478 

1/   Thành tâm thờ kính Chúa Giêsu suối mạch ân tình. Này rượu nho cùng bánh trắng tinh, Thịt Máu hiển vinh Vua uy linh.

ĐK  Một tình yêu bao la, tháng năm dần bước qua, khúc ca thân ái còn trầm hòa: Nguồn yêu mến không bờ bến, đoàn con lấy chi báo đền. Hiệp lòng xin dâng lên tấm linh hồn trắng trong, sắt son yêu Chúa nguồn dịu hiền, quyết tâm theo bước Người trung kiên.

2.  LỜI NGUYỆN:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô, chúng con quy tụ nơi đây, trước mặt Con Cha để tôn thờ và chúc tụng Cha, trong Đức Giêsu Kitô, vì chúng con không thể nào cảm tạ ơn Cha cho xứng, về giao ước đã được ký kết trong Máu của Con Cha, khi Người cầm lấy chén rượu, trao cho các môn đệ mà nói: “Các con hãy cầm lấy mà uống, vì đây là Máu Ta, Máu của giao ước được đổ ra cho nhiều người được khỏi tội”.  Vâng, lạy Cha, trong Đức Giêsu Kitô, Chúng con cảm nhận tình yêu thương Cha dành cho chúng con. Xin dâng lời chúc tụng, tôn vinh và cảm tạ Cha, bây giờ và cho đến muôn đời

3.  THÁNH CA EPHESO 1, 3-10

Chúc tụng Thiên Chúa

Là thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Trong cõi trời,

Người đã thi ân giáng phúc

Cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.

Trong Đức Kitô,

Người đã chọn ta trước khi tạo thành vũ trụ,

Để trước thánh nhan Người,

Ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,

Nhờ tình thương của Người.

Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người

Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử

Nhờ Đức Giêsu Kitô,

Để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời

Ân sủng Người ban tặng cho ta

Trong Thánh Tử yêu dấu.

Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra,

Chúng ta được cứu chuộc,

Được thứ tha tội lỗi,

Theo lương ân sủng rất phong phú của Người.

Ân sủng này Thiên Chúa đã tặng ban cho ta

Cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.

Người cho ta được biết thiên ý nhiệm màu;

Thiên ý này là kế hoạch yêu thương

Người đã định từ trước trong Đức Kitô.

Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn,

Là quy tụ muôn loài trong trời đất

Dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô.

(Mời cộng đoàn đứng)

4.     HÁT:  Tình yêu thương vời vợi –Phanxico – TCCĐ 101

   1/ Chúa có tình yêu thương vời vợi. Tình vượt cao hơn ngàn vì sao. Mãi mãi luôn bao la. Muôn lời ca cảm tạ tình Cha.

ĐK.  Mãi mãi Chúa là Cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi sống  con.

  2/  Chúa đến cùng con đây tội tình. Từ ngàn năm không ngại tìm thăm. Chúa đến trong tim con, ban thần lương giữ hồn đẹp luôn.

5. DẪN VÀO LỜI CHÚA:

Trong Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời nhập Thể, Thiên Chúa đã tự ban mình cho người trần, không phải Ngôi Lời chỉ đến giữa chúng ta, để cho ta thấy Người bằng giác quan, nhưng để qua Người, chúng ta nhận ra Thiên Chúa bằng đức tin.  Đức Giêsu chính là ân huệ tuyệt hảo của Thiên Chúa, đồng thời là bằng chứng tình yêu vô tận của Thiên Chúa đối với loài người, vì nhờ Người mà chúng ta được cứu độ. (thinh lặng 1 phút)

LỜI CHÚA: Ga 3:16-18

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.

(Mời cộng đoàn quỳ)

6. CẦU NGUYỆN:

NHD: Chúa Kitô muốn cứu độ toàn thể nhân loại. Vì thế, chúng ta hãy thành khẩn kêu cầu:

CHUNG: Xin lôi kéo mọi người chúng con đến cùng Chúa

A.  Lạy Chúa, chúng con xin dâng lời chúc tụng, vì Chúa đã đổ máu đào cứu chuộc chúng con khỏi ách tội lỗi.

B.  Xin ban tặng cho chúng con tự do và vinh hiển,  dành cho con cái Cha trên trời.

A.  Lạy Chúa, xin rộng ban nhiều ân sủng cho Đức Giáo Hoàng, Đức Giám Mục giáo phận chúng con, và các Giám mục trên khắp hoàn cầu,

B.  Để các ngài trung thành gìn giữ kho tàng Đức tin của Hội Thánh, và chăn dắt đoàn chiên Chúa

A.  Lạy Chúa, xin ban cho các Linh Mục và các Tu sĩ, ngày càng thêm vững mạnh vào tình yêu Chúa.

B.  Và cho tất cả mọi tín hữu, nhất là cộng đoàn giáo xứ chúng con, được hiệp nhất với nhau trong cùng một Thánh Thần.

A.  Lạy Chúa, xin ban sức mạnh cho các nhà lãnh đạo quốc gia

B. Để họ biết vì dân vì nước mà theo đuổi công lý hòa bình.

A. Lạy Chúa, xin cho gia đình Thánh Thể chúng con, biết tha thiết học hỏi giáo lý và sống Lời Chúa.

B.  Để chúng con trở thành những nhân chứng của Tin Mừng.

A.  Lạy Chúa, xin ban ơn lành cho thân bằng quyến thuộc, các ân nhân, những người còn sống và đã ly trần.

B.  Để tất cả được hưởng nhờ lòng nhân từ xót thương của Chúa

7. HÁT: Đây nhiệm tích

Đây nhiệm tích vô cùng cao quý nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại. Nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

8.  HÁT KẾT: Thắp sáng lên  Kim Long –  (TCCĐ 85)

ĐK. Thắp sáng lên trong trái tim con tình yêu như tia nắng hồng, bừng lên xua tan băng giá và rực nóng đốt cháy đau thương. Thắp sáng lên trong trái tim con niềm tin như muôn sao sáng mờ xóa bóng tối nghi nan gọi mầm sống tái sinh trần gian.

1 2

Comments are closed.