Vị Chân Phước kính ngày 14 tháng 4

0

Chân phước Peter González, Linh mục Đaminh

Peter (Pedro) González (d. 1246) là một linh mục Dòng Đaminh giảng thuyết đại tài và rất đặc biệt đối với các thủy thủ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ngài được nhận là Vị thánh Bổn mạng của các thủy thủ, nhưng với tên gọi St. Elmo. Cha Peter González thường hay bị nhầm lẫn với St. Erasmus, một linh mục người Ý chịu tử đạo dưới thời bách hại đạo của Hoàng đế La mã Dioclectian, cũng được nhận làm thánh Bổn mạng các thủy thủ. Được sinh ra ở Castile trong một gia đình quý tộc, Peter được cậu là Giám mục giáo phận Astorga cho ăn học. Sau đó, Ngài quyết định gia nhập Dòng Đaminh. Cha trở thành nhà giảng thuyết nổi tiếng và làm tuyên úy cho triều đình dưới triều Ferdinand III, Vua nước Castile và Leon. Cha Peter cố gắng cải thiện nền luân lý của các triều thần và cũng muốn làm giảm bớt cách đối xử cay nghiệt của Đức Vua về việc đã đánh bại nhóm Ma-rốc. Ngài qua đời ngày 14 tháng 2 năm 1246. Việc tôn sùng Ngài được chuẩn nhận năm 1741. Ngài chưa được phong thánh, mới chỉ là Chân phước.

Nguyên tác:  “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả Richard P. McBrien

                                   Lược dịch : Miên Thảo – Thỉnh Sinh

Comments are closed.