Vị Chân phước kính nhớ ngày 17 tháng 4

0

Chân phước Clare thành Pisa, Nữ tu

Clare thành Pisa (1362-1419) là một nữ tu Dòng kín Đaminh, người được sánh với thánh Bernardino thành Siena (kính nhớ ngày 20 tháng 5) và Teresa thành Avila (kính ngày 15 tháng 10). Theodora or Thora được sinh ra trong một gia đình danh tiếng ở Venice hay Florence. Chị được hứa hôn từ khi còn nhỏ. Vị hôn phu của Chị qua đời do một cơn bệnh truyền nhiễm khi Chị mới 15. Theodora – đã cho người nghèo tất cả những quần áo đắt giá của Chị. Sau đó, Chị gia nhập cộng đoàn Clara khó nghèo và đổi tên là Clare. Tuy nhiên, họ hàng của Chị ép Chị rời khỏi tu viện nhưng phụ thân của Chị đã đồng ý và cho phép Chị ở lại trong Đan viện Đaminh.   Đó là một nơi chưa có cơ cấu tổ chức chặt chẽ. Hầu hết các nữ tu đều khước từ cộng tác với Chị để canh tân. Thân phụ của Chị xây một tu viện mới cho Chị, và những nữ tu ủng hộ việc canh tân đời tu đã quy tụ về sống ở đây. Chị làm Bề trên Tu viện nơi mà trở thành trung tâm huấn luyện và kiểu mẫu đời tu theo mô hình tuân giữ luật. Các nữ tu này được hướng dẫn trong đời sống cầu nguyện, công việc tay chân, và nghiên cứu học hành. Clare qua đời năm 1419. Ngày lễ kính nhớ Chị chưa có trong lịch phụng vụ Công giáo Roma.

Nguyên tác  “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả Richard P. McBrien

Lược dịch:Đoàn Thu Huyền – Thỉnh Sinh

Comments are closed.