Vị Thánh kính ngày 21 tháng 4

0

Anselm Canterbury, Giám muc, Tiến sĩ Giáo Hội

Anselm, một thần học gia và Tổng Giám mục giáo phận Canterbury, đã để lại cho Giáo Hội một định nghĩa sáng giá nhất về thần học  – “một sự hiểu biết về hành trình tìm kiếm đức tin”. Sinh ra ở Aosta thuộc Lombardy năm 1033, Anselm là một đan sĩ thuộc Đan viện Bec năm 27 tuổi. Ngài đã học về St. Augustine, và viết cuộc tranh luận nổi tiếng của Ngài về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Năm 1078, Ngài được chọn làm Viện phụ và tiếp tục giữ mối liên lạc thân thiết với Thày của thánh nhân là Đức Tổng Giám mục Lanfranc giáo phận Canterburry.  Sau cái chết của Đức Tổng Giám mục Lanfranc năm 1089, Anselm được hàng giáo sĩ chọn làm Vị kế nhiệm Đức Tổng Giám mục Lanfranc. Tuy nhiên, Đức Vua William II đã không đồng ý với việc phong chức này và để ngôi Tổng Giám mục trống trong bốn năm. Sau cùng, Đức Vua dịu xuống nhưng vẫn còn hai người không đồng ý với thẩm quyền của Giáo Hoàng trên việc bổ nhiệm này cũng như việc đặt tính ưu việt mặt thiêng liêng lên trên trần thế.

Đức Tổng Anselm kiên quyết từ chối không ủng hộ việc chống lại Giáo Hoàng Urbanô II. Vì thế, Đức Vua William II trục xuất Đức Cha Anselm năm 1097. Trong thời gian lưu đày, Ngài đã viết một tác phẩm nổi tiếng về Mầu nhiệm Nhập thể. Đức Cha Anselm đã quay trở về Anh quốc năm 1100 dưới triều Vua Henry I, Vị kế nhiệm Đức Vua William II. Nhưng Ngài lại bị lưu đày lần nữa năm 1103 do cùng một vấn đề về thánh chức. Một cuộc thương lượng được thỏa thuận năm 1106, Đức Cha Anselm lại được phép quay về Anh quốc. Ba năm sau đó, Ngài qua đời vào ngày 21 tháng 4 năm 1109. Không có hồ sơ chính thức lưu trữ việc phong thánh cho Ngài, nhưng trong lịch của Giáo phận Canterbury cuối thế kỷ thứ 12 có kể đến hai ngày kính nhớ Ngài – một ngày ghi nhớ ngày Ngài qua đời, và một ngày ghi nhớ ngày chuyển thi hài của Ngài. Năm 1734, Ngài được phong làm Tiến sĩ Giáo Hội. Lễ của Ngài có ghi lại trong lịch phụng vụ Công giáo Roma.

Nguyên tác  “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả Richard P. McBrien

Lược dịch: Kim Ngọc

Comments are closed.