Vị Thánh kính ngày 12 tháng 7

0

John Gualbert, Viện phụ

John Gualbert (sinh 995-tử 1073) là Đấng Sáng lập Dòng Anh em Vallombrosian. Ngài được sinh ra trong gia đình quý tộc ở Florence, đã xin tha chết cho người giết hại anh của Ngài, và không lâu sau đó gia nhập Dòng Anh em Biển đức ở San Miniato. Sau bốn năm, Ngài giã từ đan viện thân thương này để đi tìm một lối sống khổ hạnh hơn và muốn tránh đụng chạm đến những lạm dụng trong Giáo hội đương thời. Gaulbert chọn miền đất Vallombrosa cách miền đông Florence 20 dặm để thành lập một đan viện. Cộng đoàn của Ngài phát triển, Ngài chọn Tu Luật thánh Biển đức làm hướng đi cho cộng đoàn Ngài. Toàn bộ tu luật đặt trọng tâm vào thinh lặng, nghèo khó và kèm theo luật nghiêm ngặt. Ngài qua đời ngày 12 tháng 7 năm 1073 và được phong thánh năm 1193.

 Nguyên tác: The Pocket Guide to the Saints của tác giả Richard P. McBrien

Lược dịch: Kim Ngọc

Comments are closed.