Ngày 5 tháng 8

0

Thánh hiến Vương cung Thánh đường St. Mary Major

Hôm nay Giáo hội mừng lễ Thánh hiến Vương cung Thánh đường St. Mary Major. Đây là một trong 4 Vương cung Thánh đường chính yếu ở Rome cùng với Vương cung Thánh đường St. Peter, St. John Lateran  và St. Paul’s. Ngôi Thánh đường này do Đức Giáo Hoàng Liberius thành lập trên đồi Esquiline vào thế kỷ thứ tư. Ngôi Thánh đường hiện nay do Đức Giáo Hoàng Sixtus III vào thế kỷ thứ năm. Thánh tích của máng cỏ Bethlehem được chôn giữ ở đây. Trước đây, vương cung này được gọi là Our Lady of Snow do truyền thuyết cho rằng Đức Giáo Hoàng xây nó trên một nơi mà Đức Trinh Nữ Maria đã để lại dấu chân vào một ngày tuyết rơi tháng 8.

Comments are closed.

phone-icon